ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุศรา ศรีดาคุณ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2565,13:41  อ่าน 163 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุศรา ศรีดาคุณ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2565,13:40  อ่าน 168 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุศรา ศรีดาคุณ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2565,12:45  อ่าน 167 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุศรา ศรีดาคุณ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2565,14:25  อ่าน 182 ครั้ง
รายละเอียด..